Tiếng Trung cơ bản A1-A4

Giáo viên Việt Nam dạy 24 tiếng ; Giáo viên Đài Loan dạy 12 tiếng

Học phí đã bao gồm giáo trình

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

Học phí

36 Tiếng​

6 Tuần

3 Buổi

2 Tiếng

2,750,000 VND

Lớp luyện thi Tocfl Band A Cấp tốc

Giáo viên Việt Nam dạy 48 tiếng ; Giáo viên Đài Loan dạy 16 tiếng

Học phí đã bao gồm giáo trình

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

Học phí

​64 Tiếng

8 Tuần

 4 Buổi

​2 Tiếng

6,300,000 VND

Tiếng Trung Trung - Cao Cấp

B1-B4 & C1-C4

Toàn bộ quá trình do giáo viên Đài Loan đứng lớp

Học phí đã bao gồm giáo trình

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

Học phí

​24 Tiếng

Tuần

​2 Buổi

2 ​Tiếng

3,000,000 VND

Lớp luyện thi Tocfl Band A Thường

Giáo viên Việt Nam dạy 48 tiếng ; Giáo viên Đài Loan dạy 16 tiếng

Học phí đã bao gồm giáo trình

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

Học phí

​42 Tiếng

7 Tuần

 3 Buổi

​2 Tiếng

4,180,000 VND

Lớp luyện thi Tocfl Band B

Toàn bộ quá trình do giáo viên Đài đứng lớp

Học phí chưa bao gồm giáo trình

Thời lượng

​24 Tiếng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Tuần

​2 Buổi

Thời gian

​2 Tiếng

Học phí

3,180,000 VND

Lớp Đọc - Hiểu

Toàn bộ quá trình do giáo viên Đài đứng lớp

Học phí chưa bao gồm giáo trình

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

Học phí

​20 Tiếng

Tuần

​2 Buổi

​2 Tiếng

2,760,000 VND

Lớp ôn luyện HSK cấp 3&4

Giáo viên gi àu kinh nghiệm luyện thi đến từ Đài Loan và Việt Nam s ẽ cùng kết hợp dạy

Nâng cao vốn từ, ngữ pháp thuần thục, nâng cao tốc độ đọc hiểu, phù hợp với yêu cầu của HSK 3-4

Thời lượng

​36 Tiếng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Tuần

Buổi

Thời gian

​1.5 Tiếng

Học phí

2,860,000 VND

Lớp tiếng Trung trẻ em

( trên 6 người )

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

Học phí

Nếu số lượng vượt quá 12 người, Hãy liên lạc trực tiếp với trung tâm nhé 

Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn

​1 Tiếng

200,000/ người

Lớp học với giáo viên Đài Loan

Nếu không đến trung tâm trực tiếp học, cần bàn luận trực tiếp với trung tâm

và cần tự trả thêm phụ phí đi lại

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

Học phí

Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn

​1.5 Tiếng

31.5USD

​*Phí đi lại trung bình là 3 USD, sẽ có thay đổi tùy theo vị trí

Lớp học với giáo viên Việt Nam

Nếu không đến trung tâm trực tiếp học, cần bàn luận trực tiếp đến trung tâm

và cần trả thêm phụ phí đi lại

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

Học phí

Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn

​1.5 Tiếng

390,000VND

​*Phí đi lại trung bình là 60.000 VND, sẽ có thay đổi tùy theo vị trí

Opening Hours

Monday - Friday  09:30 - 21:00

Saturday  09:30 - 17:00

Address

Contact us

02-432-444-258  (Vietnam)

feifantasticteam@gmail.com
FFF

  • Facebook Social Icon

©非凡教育中心 版權所有 © 2020 All rights reserved.