Tiếng Trung cơ bản A1-A4

Học phí

Giáo viên Việt Nam dạy 24 tiếng ; Giáo viên Đài Loan dạy 12 tiếng

Học phí đã bao gồm giáo trình

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

2,750,000 VND

2 Tiếng

3 Buổi

6 Tuần

36 Tiếng​

Lớp luyện thi Tocfl Band A Cấp tốc

Học phí

Giáo viên Việt Nam dạy 48 tiếng ; Giáo viên Đài Loan dạy 16 tiếng

Học phí đã bao gồm giáo trình

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

6,300,000 VND

​2 Tiếng

 4 Buổi

8 Tuần

​64 Tiếng

Tiếng Trung Trung - Cao Cấp

B1-B4 & C1-C4

Học phí

Toàn bộ quá trình do giáo viên Đài Loan đứng lớp

Học phí đã bao gồm giáo trình

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

3,000,000 VND

2 ​Tiếng

​2 Buổi

Tuần

​24 Tiếng

Lớp luyện thi Tocfl Band A Thường

Học phí

Giáo viên Việt Nam dạy 48 tiếng ; Giáo viên Đài Loan dạy 16 tiếng

Học phí đã bao gồm giáo trình

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

4,180,000 VND

​2 Tiếng

 3 Buổi

7 Tuần

​42 Tiếng

Lớp luyện thi Tocfl Band B

Học phí

Toàn bộ quá trình do giáo viên Đài đứng lớp

Học phí chưa bao gồm giáo trình

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

3,180,000 VND

​2 Tiếng

​2 Buổi

Tuần

​24 Tiếng

Lớp Đọc - Hiểu

Học phí

Toàn bộ quá trình do giáo viên Đài đứng lớp

Học phí chưa bao gồm giáo trình

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

2,760,000 VND

​2 Tiếng

​2 Buổi

Tuần

​20 Tiếng

Lớp ôn luyện HSK cấp 3&4

Học phí

Giáo viên gi àu kinh nghiệm luyện thi đến từ Đài Loan và Việt Nam s ẽ cùng kết hợp dạy

Nâng cao vốn từ, ngữ pháp thuần thục, nâng cao tốc độ đọc hiểu, phù hợp với yêu cầu của HSK 3-4

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

2,860,000 VND

​1.5 Tiếng

Buổi

Tuần

​36 Tiếng

Lớp tiếng Trung trẻ em

( trên 6 người )

200,000/ người

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

Học phí

​1 Tiếng

Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn

Nếu số lượng vượt quá 12 người, Hãy liên lạc trực tiếp với trung tâm nhé 

Lớp học với giáo viên Đài Loan

31.5USD

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

Học phí

​1.5 Tiếng

Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn

Nếu không đến trung tâm trực tiếp học, cần bàn luận trực tiếp với trung tâm

và cần tự trả thêm phụ phí đi lại

​*Phí đi lại trung bình là 3 USD, sẽ có thay đổi tùy theo vị trí

Lớp học với giáo viên Việt Nam

390,000VND

Thời lượng

Số tuần học

Mỗi tuần học 

Thời gian

Học phí

​1.5 Tiếng

Tùy chọn

Tùy chọn

Tùy chọn

Nếu không đến trung tâm trực tiếp học, cần bàn luận trực tiếp đến trung tâm

và cần trả thêm phụ phí đi lại

​*Phí đi lại trung bình là 60.000 VND, sẽ có thay đổi tùy theo vị trí

Opening Hours

Monday - Friday  09:30 - 21:00

Saturday  09:30 - 17:00

Address

Contact us

02-432-444-258  (Vietnam)

feifantasticteam@gmail.com
FFF

  • Facebook Social Icon

©非凡教育中心 版權所有 © 2020 All rights reserved.