Lớp dành cho cá nhân

Chúng tôi có mở các lớp dành cho các cá nhân như một dạng lớp học gia sư, học viên là người quyết định nội dung mình muốn học. Các bài học gồm tiếng Trung cơ bản có thực hành phát âm và nói nhưng sẽ liên quan đến các chủ đề làm việc như là chuẩn bị cho một cuộc họp. Lớp học này dành cho những học sinh có yêu cầu đặc biệt ví dụ như muốn học cường độ cao chuẩn bị đi du học.


Các lĩnh vực chúng tôi sẽ dạy:
- Tiếng Trung thương mại.
- Tiếng Trung cho thư ký
- Văn học Trung Quốc
- Tiếng Trung du lịch và khách sạn

 

Học phí: Ấn vào đây

Đăng ký: Ấn vào đây