Bạn muốn học tiếng Trung?

Hãy tham gia các khóa học của chúng tôi ~

Chào mừng bạn

đến với Trung tâm 

Lớp tiếng Trung cơ bản A1

Thứ 2 & 5 hàng tuần

Từ 18:30-20:30

Thời lượng: 36 tiếng/ 9 tuần

Khai giảng:10/10/2019

Lớp tiếng Trung cơ bản A2

Thứ 3 & 6 hàng tuần

Từ 18:30-20:30

Thời lượng: 36 tiếng / 9 tuần

Khai giảng: 24/10/2019

Lớp ôn luyện HSK cấp 3&4

Thời lượng: 36 tiếng / 8 tuần

Khai giảng: Coming soon

shutterstock_754496608.jpg

TOCFL BAND A-1

Thứ 4 & 6 Từ 18:30-20:30

Thứ 7 Từ 16:30-18:30

Thời lượng: 42 tiếng / 7 tuần

Khai giảng: 23/10/2019

istockphoto-499310728-612x612.jpg

TOCFL BAND A-2

Thứ 3, 5 & 6 Từ 14:00-16:00

Thời lượng: 42 tiếng / 7 tuần

Khai giảng: 18/10/2019

shutterstock_754371880.jpg

Lớp khẩu ngữ trung cấp

Thứ 3 & 5 từ 09:30-11:30

Thời lượng: 20 tiếng / 5 tuần

Khai giảng: 24/10/2019

Opening Hours

Monday - Friday  13:30 - 21:00

Saturday  8:30 - 17:00

Address

Contact us

02-432-444-258  (Vietnam)

feifantasticteam@gmail.com
FFF

  • Facebook Social Icon

©非凡教育中心 版權所有 © 2019 All rights reserved.