top of page
使用筆記本電腦的人

“無論你的越南語在什麼程度,非凡教育中心都有相對應的課程可以參加,師資也非常充分,是我目前碰過最有系統的越文學習中心,推薦給大家!”

訂閱會員專屬學習資源平台

中級越南語 20 支影片課程

觀看所有學習資源內容*

*僅限訂閱會員

*官網會員僅觀看部分內容

筆記本電腦上班族

隨時連線

​會員訂閱

一個月試閱*專案
三個月學習專案
六個月學習專案
​十二個月超值專案
雙人專案、三人專案

*試閱專案僅包括前三課 (共六支影片)
​第一課 
Chuẩn bị đi​ Việt Nam、
第二課 Ở khách sạn 及 第三課 Ở nhà hàng
​欲學習完整影片請購買三個月以上專案。

不限時間空間

中級影片 60-70% 越南語進行 !

*適合已有100個以上學習時數的同學學習

目標考越南語檢定 B1&B2、提高越南語聽力及閱讀能力

錄製影片教師

​阮氏芝老師

越南河內人

畢業於河內國家大學下屬外國語大學中國語言文化系學士
​台灣國立政治大學華語文教學系碩士

教學經驗七年以上
​擅長越南語中級、中高級及高級課程

課程特色

Bài 1: Chuẩn bị đi​ Việt Nam

Từ trọng điểm:Thủ tục, cho thuê, hành lý, liên hệ, chỗ ở, thị thực, miễn, thị thực, hồ sơ, lý lịch, cục xuất nhập cảnh, đồng ý, trực tiếp.

Ngữ pháp:
1. Động từ: Cần  
2. Từ đưa đẩy: Thế còn  
3. Từ đưa đẩy: Thế thì  
4. Động từ: phải  
5. Kết cấu: CN + tự/lấy + ĐT

bottom of page