​HSK-3

​Dành cho các bạn mới học từ đầu lên HSK3

1. Giáo trình: Giáo trình Hán Ngữ (tập 1-2-3)

2. Số giờ: 42 buổi học với giáo viên Việt + Trung.

3. Nội dung: Xây dựng nền tảng ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp cơ bản để đi thi HSK3.

4. Có các bài kiểm tra định kỳ & đảm bảo đầu ra.

IMG_6522.JPG
IMG_6527.JPG

​HSK-4

​Dành cho các đã học và thi HSK3 hoặc đã học tiếng 1 năm trở lên

Giáo trình: Giáo trình Chuẩn HSK4

Nội dung:

1. Học theo mục lục bài trong giáo trình chuẩn HSK4

2. Kết hợp với sách kỹ năng thi HSK4 chuyên biệt.

3. Có bài kiểm tra định kỳ.

4. Lịch học theo tháng.

5. Cam kết đầu ra hai chiều.

52caf4_1fb19fb32028421db44c5cff2ee93a0f_edited.png

HSK-5

​Dành cho các đã học và thi HSK4 hoặc đã học tiếng 1,5 năm trở lên.

Giáo trình: Giáo trình Chuẩn HSK5

Nội dung:

1. Học theo mục lục bài trong giáo trình chuẩn HSK5 với 100% thời gian cùng giáo viên Trung.

2. Kết hợp với sách kỹ năng Đọc - Viết riêng biệt

3. Có bài kiểm tra định kỳ.

4. Lịch học theo tháng.

5. Cam kết đầu ra hai chiều.

177674593_3940796835996655_8047223133643990563_n.jpeg
214297942_4305038339562194_4977719877095823045_n_edited.jpg

​HSK-6

​Dành cho các đã học và thi HSK5 hoặc đã học tiếng 2 năm trở lên.

Giáo trình: Giáo trình Chuẩn HSK6

Nội dung:

1. Học 100% với giáo viên Trung.

2. Kết hợp bộ kỹ năng luyện HSK6.

3. Có bài kiểm tra định kỳ

4. Lịch học theo tháng

5. Cam kết đầu ra hai chiều.

​Điền thông tin liên lạc để nhận tư vấn

​Feifantastic sẽ liên hệ với bạn ngay