top of page
52caf4_1fb19fb32028421db44c5cff2ee93a0f_edited.png
Các khoá TCFL

​TOCFL-A1

​Dành cho các bạn bắt đầu học tiếng Trung từ đầu.

Giáo trình: Giáo trình tiếng Trung Feifan (tập 1) & Vở bài tập & Chữ Hán.

Nội dung:

1. Học với giáo viên Việt Nam + giáo viên Đài Loan.

 

2. Chủ đề giao tiếp:

Chào hỏi, tên tuổi, quốc tịch, sở thích, gọi đồ ăn, hỏi đường, mua sắm, đi nhà hàng...

3. Có bài kiểm tra định kỳ

4. Lịch học theo tháng

5. Cam kết đầu ra hai chiều

IMG_6531.JPG
IMG_6521.JPG

​TOCFL-A2

​Dành cho các đã thi TOCFL A1 hoặc đã học cơ bản 6 tháng

Giáo trình: Mordern Chinese (Tập 2) & Vở bài tập & Tài liệu luyện thi.

Nội dung:

1. Học với giáo viên Việt Nam + giáo viên Đài Loan xuyên suốt 16 bài theo chủ đề trong cuốn Giáo trình Thời Đại. Kết hợp luyện đề riêng biệt chuyên sâu cho TOCFL A2

3. Có bài kiểm tra đầu vào & định kỳ

4. Lịch học theo tháng

5. Cam kết đầu ra hai chiều.

​TOCFL B1

​Dành cho các bạn đã thi qua TOCFL A2 hoặc đã học tiếng khoảng 9 tháng.

Giáo trình: Mordern Chinese (Tập 2&3) & Vở bài tập & Tài liệu luyện thi.

Nội dung:

1. Học với giáo viên Việt Nam + giáo viên Đài Loan xuyên suốt 16 bài theo chủ đề trong cuốn Giáo trình Thời Đại. Kết hợp luyện đề riêng biệt chuyên sâu cho TOCFL B1

3. Có bài kiểm tra đầu vào & định kỳ

4. Lịch học theo tháng

5. Cam kết đầu ra hai chiều.

IMG_6522.JPG
IMG_6530.JPG

​TOCFL B2

​Dành cho các đã học và thi TOCFL B1 hoặc đã học tiếng 1,5 năm.

Giáo trình: Mordern Chinese (Tập 3) & Vở bài tập & Tài liệu luyện thi.

Nội dung:

1. Học với giáo viên Việt Nam + giáo viên Đài Loan xuyên suốt 16 bài theo chủ đề trong cuốn Giáo trình Thời Đại. Kết hợp luyện đề riêng biệt chuyên sâu cho TOCFL B2

3. Có bài kiểm tra đầu vào & định kỳ

4. Lịch học theo tháng

5. Cam kết đầu ra hai chiều.

​TOCFL C1

​Dành cho các đã học và thi TOCFL B2 hoặc đã học tiếng 2 năm.

Giáo trình: Mordern Chinese (Tập 3) & Vở bài tập & Tài liệu luyện thi.

Nội dung:

1. Học với giáo viên giáo viên Đài Loan xuyên suốt các bài theo chủ đề trong cuốn Giáo trình Thời Đại. Kết hợp luyện đề riêng biệt chuyên sâu cho TOCFL C1

3. Có bài kiểm tra đầu vào & định kỳ

4. Lịch học theo tháng

5. Cam kết đầu ra hai chiều.

IMG_6559.JPG
71207495_2436575649923829_7628720756536377344_n.jpg

​TOCFL C2

​Dành cho các đã học và thi TOCFL C1 hoặc đã học tiếng khoảng 2,5 năm.

Giáo trình: Tự soạn.

Nội dung:

1. Học với giáo viên giáo viên Đài Loan xuyên suốt các bài theo chủ đề do chính các giáo viên Đài Loan biên soạn

3. Có bài kiểm tra đầu vào & định kỳ

4. Lịch học theo tháng

5. Cam kết đầu ra hai chiều.

bottom of page