top of page

​Góc văn hoá Trung Hoa

Nâng cao kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá Trung Hoa qua các hoạt động định kỳ thú vị

52caf4_1fb19fb32028421db44c5cff2ee93a0f_edited.png
76960487_2607515625991456_1232801956372676608_n.jpeg

​GIAO LƯU NGÔN NGỮ

HOẠT ĐỘNG
VĂN HOÁ

IMG_6524.JPG
bottom of page