top of page

Giao lưu ngôn ngữ

Cơ hội rèn luyện tiếng Trung với người Trung Quốc & Đài Loan được tổ chức mỗi Chủ Nhật 14:00 - 16:00 cuối cùng của tháng.

52caf4_1fb19fb32028421db44c5cff2ee93a0f_edited.png
bottom of page