top of page
52caf4_1fb19fb32028421db44c5cff2ee93a0f_edited.png
Các khoá HSKK

​HSKK Sơ cấp

​Dành cho các đã học xong cơ bản A1-A2 và muốn tập trung ôn khẩu ngữ thi HSK3 + kèm HSKK trung cấp

Giáo trình: Giáo trình Nghe Nói Cấp Tốc

(Trình độ sơ cấp)

Nội dung:

1. Học cùng giáo viên Trung và giáo viên Việt Nam. Kèm luyện đề theo mô típ HSKK

 

2Có thể biểu đạt các chủ đề sở thích, du lịch, kinh nghiệm sống, thói quen sinh hoạt, nghề nghiệp...lưu loát bằng tiếng 

Trung.

3. Có bài kiểm đầu vào & kiểm tra định kỳ

4. Lịch học theo tháng

5. Cam kết đầu ra hai chiều

IMG_6511.JPG
IMG_6528.JPG

​HSKK trung cấp

​Dành cho các đã học và thi HSK3 hoặc khoảng 1 năm tiếng Trung

Giáo trình: Giáo trình Nghe Nói Cấp Tốc

(Trình độ tiền trung cấp)

Nội dung:

1. Học cùng giáo viên Trung 100%. Kèm luyện đề theo mô típ HSKK

 

2Có thể biểu đạt các chủ đề công việc, đời sống, tham quan, trải nghiệm, bình đẳng nam nữ, văn hoá, tập quán... lưu loát trôi chảy.

3. Có bài kiểm đầu vào & kiểm tra định kỳ

4. Lịch học theo tháng

5. Cam kết đầu ra hai chiều

HSKK cao cấp

​Dành cho các đã học và thi HSK4 hoặc học tiếng 1,5 năm trở lên

Giáo trình: Giáo trình Nghe Nói Cấp Tốc

(Trình độ tiền trung cấp)

Nội dung:

1. Học cùng giáo viên Trung 100%. Kèm luyện đề theo mô típ HSKK

 

2Có thể biểu đạt các chủ đề công việc, đời sống, tham quan, trải nghiệm, bình đẳng nam nữ, văn hoá, tập quán... lưu loát trôi chảy.

3. Có bài kiểm đầu vào & kiểm tra định kỳ

4. Lịch học theo tháng

5. Cam kết đầu ra hai chiều

IMG_6529.JPG
bottom of page