top of page

​Hoạt động văn hoá

Tham gia các hoạt động trải nghiệm về văn hoá Trung Hoa như: Thư pháp, đánh mạt chược, làm bánh trôi...

52caf4_1fb19fb32028421db44c5cff2ee93a0f_edited.png
bottom of page